U okviru Dana Sveučilišta dodijeljene su Rektorove nagrade najboljim studentima Sveučilišta u Mostaru. Rektorove nagrade za najbolje studente dobila su 44 studenta od kojih je 37 dobitnika Rektorove nagrade za uspjeh, a sedam za znanstveni rad, umjetnički rad, šport i promicanje Sveučilišta u Mostaru.

Donosimo popis dobitnika Rektorove nagrade:.

 • Josipa Primorac, studentica II. godine diplomskog studija prehrambenog inženjerstva na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu
 • Anda Marijanović, studentica III. godine preddiplomskog studija agronomije na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu
 • Ivana Soldo, studentica II. godine diplomskog studija prehrambenog inženjerstva na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu
 • Marija Bagarić, studentica I godine diplomskog studija Bilinogojstvo na Agronomskom i prehrambeno-tehnološkom fakultetu
 • Robert Baraković, student IV. godine preddiplomskog studija Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu
 • Glorija Brajković, studentica IV. godine preddiplomskog studija Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu
 • Iva Ćubela, studentica II. godine preddiplomskog studija glazbena umjetnost na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
 • Ružica Tovilo, studentica II. diplomskog studija pedagogije na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
 • Ivan Barać, student IV. godine preddiplomskog studija kineziologija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
 • Darko Škobić, student IV. godine preddiplomskog studija kineziologija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
 • Martina Puce, studentica 2. godine preddiplomskog studija kemija na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti
 • Marijana Marušić, studentica III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija strojarstva na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike
 • Doris Musa, studentica I. godine sveučilišnog diplomskog studija računarstva na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike
 • Anđela Bošnjak, studentica I. godine sveučilišnog diplomskog studija računarstva na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike
 • Ivana Primorac, studentica II. Godine sveučilišnog preddiplomskog studija elektrotehnike na Fakultetu strojarstva, računarstva i elektrotehnike
 • Marin Vukoja, student I. godine sveučilišnog diplomskog studija radiološke tehnologije na Fakultetu zdravstvenih studija
 • Ivana Krešo, prvostupnik sestrinstva, Fakultet zdravstvenih studija
 • Draga Matić, studentica II. godine preddiplomskog studija fizioterapije na Fakultetu zdravstvenih studija
 • Nikolina Bošković, studentica IV. godine studija na Farmaceutskom fakultetu
 • Ivana Vasilj, studentica III. godine studija na Farmaceutskom fakultetu
 • Sara Šimić, studentica V. godine studija na Farmaceutskom fakultetu
 • Ivana Penava, studentica II. godine preddiplomskog studija socijalnog rada na Filozofskom fakultetu
 • Nemanja Šagovnović, student II. godine preddiplomskog studija novinarstva na Filozofskom fakultetu
 • Ana Sušac, studentica III. godine preddiplomskog studija politologije na Filozofskom fakultetu
 • Marija Bešlić, studentica I. godine diplomskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu
 • Stipe Mandić, student III. godine preddiplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu
 • Kristijan Živkušić, student II. godine diplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu
 • Gabrijela Rajič, studentica III. godine preddiplomskog studija arhitekture i urbanizma na Građevinskom fakultetu
 • Stipan Bagarić, student V. godine studija medicine na Medicinskom fakultetu
 • Daria Ostojić, studentica V. godine studija medicine na Medicinskom fakultetu
 • Zvonimir Lukač, student III. godine studija dentalne medicine na Medicinskom fakultetu
 • Adriana Pranjić, studentica I. godine diplomskog sveučilišnog studija pravo na Pravnom fakultetu
 • Anja Galović, studentica IV. godine preddiplomskog sveučilišnog studija pravo na Pravnom fakultetu
 • Anđela Šimić, student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija pravo na Pravnom fakultetu
 • Nikolina Leutar, studentica III. godine integriranog studija likovnih umjetnosti, smjer slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti
 • Josipa Ćosić, studentica III. godine integriranog studija likovnih umjetnosti, smjer slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti
 • Helena Stanić, studentica III. godine integriranog studija likovnih umjetnosti, smjer grafika na Akademiji likovnih umjetnosti
 • Mario Babić, student na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, rektorova nagrada za studentski znanstveni rad Sveučilišta u Mostaru
 • Danijela Marojević-Glibo, studentica Medicinskog fakulteta, rektorova nagrada za studentski znanstveni rad Sveučilišta u Mostaru
 • Matijas Zečević, student Filozofskog fakulteta, rektorova nagrada za umjetnički rad
 • Ana Dragozet, studentica Filozofskog fakulteta, , rektorova nagrada za umjetnički rad
 • Marin Brkić, student Pravnog fakulteta, rektorova nagrada za šport
 • FSRacing Team, rektorova nagrada za promicanje Sveučilišta u Mostaru
 • Martin Mikulić, student Filozofskog fakulteta, rektorova nagrada za promicanje Sveučilišta u Mostaru

Rektorovu nagradu dobila su dva studenta i dvije studenticw iz Ljubuškog: Draga Matić, studentica II. godine preddiplomskog studija fizioterapije na Fakultetu zdravstvenih studija, Anđela Šimić, student III. godine preddiplomskog sveučilišnog studija pravo na Pravnom fakultetu, Kristijan Živkušić, student II. godine diplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu i Stipe Mandić, student III. godine preddiplomskog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu.

Prilikom dodjele nagrada, rektor Tomić je istaknuo kako budućnost Sveučilišta nije ispisana unaprijed te da je na nama svima da je osmislimo.
Vi ste svjesni da se u svakom čovjeku nalazi ogroman potencijal. Vjerovali ste u svoju snagu i mladost. Naučili ste i bili svjesni kako sve, pa i uspjeh ovisi od vas samih. Istočnjačka misao kaže da će se učitelj pojaviti kad učenik bude spreman, vi ste vjerovali u svoju snagu i mogućnosti, zato je došao dan kad ste se vi pojavili i pokazali da ste najbolji, rekao je to u svojoj čestitci najboljim studentima mostarskog sveučilišta rektor Zoran Tomić.